+603 7883 0030    enquiry@5r.com.my

 

Objektif

Di akhir program ini, peserta-peserta akan mempunyai kebolehan dan kemahiran seperti berikut:

 • Merekod urusniaga perniagaan secara betul, sistematik dan praktikal
 • Menyediakan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-Kira
 • Mengamal Kerjaya Cemerlang
 • Menyedia Plan Tindakan Bisnes

 

Kandungan

 • Di mana punca rezeki
 • Kerjaya Cemerlang
 • Punca-punca kegagalan bisnes
 • Merekod urusniaga di Buku Tunai
 • Pengenalan kepada Penyata Untung Rugi (Penyata Pendapatan) dan Kunci Kira-Kira (Kedudukan Kewangan)
 • Permainan Bisnes (Cabaran Lego)
 • Merekod urusniaga di Buku Belian dan Jualan
 • Mengenal dan menghayati kumpulan-kumpulan akaun
 • Titik Pulang Modal
 • Menyediakan Plan Tindakan Bisnes

 

Lain - lain Perkara

Tempoh Kursus: 3 Hari

Peserta Kursus: 30 orang(maksima)