+603 7883 0030    enquiry@5r.com.my

Panduan Ujian Psikometrik MARA

Semua permohonan baharu / penyambungan semula sebagai pemudah cara / penceramah perlu menduduki
Ujian Psikometrik. Adalah sekurang- kurangnya seorang Ahli Lembaga Pengarah dan semua pemudah cara /
penceramah yang mendaftar dengan MARA diwajibkan untuk menduduki ujian Psikometri yang boleh
diambil secara on-line.

 1. Sebelum mengambil ujian psikometrik, pemudah cara/penceramah perlu membuat pembayaran
  sebanyak RM40.00 sahaja ke akaun:

  Nama Akaun: 5R STRATEGIC CONSULTANCY

  Bank: Maybank Islamic Berhad

  No Akaun: 5699 5405 3316

 2. Pembayaran ini boleh dilakukan secara Cash Deposit Machine atau pembayaran secara ONLINE dan
  bukti pembayaran hendaklah diemailkan kepada enquiry@5r.com.my

 3. Selepas menerima bukti pembayaran, 5R akan memberi 1 token serta pautan/link kepada pemudah
  cara/penceramah menduduki ujian ini.

MAKLUMAN PENTING: Setiap pemudah cara/penceramah wajib lulus dengan mendapat markah 80%
keatas. Sekiranya gagal, pemudah cara/penceramah diminta mengambil semula ujian dengan bayaran
sebanyak RM 40.00 (Ringgit Malaysia: Empat Puluh Sahaja) seorang.
Ujian Psikometrik hanya boleh diambil sebanyak 2 (dua) kali sahaja dalam tempoh 6 (enam) bulan dan
sekiranya tidak lulus, pemudah cara / penceramah perlu mengulang kembali ujian selepas tempoh
tersebut.

Untuk Menjawab Ujian Psikometrik MARA, Sila tekan butang di bawah.

Ujian Psikometrik MARA