Bengkel Pengurusan Kewangan dan Rancangan
Perniagaan Usahawan Kecil dan Sederhana

Tujuan

Contents

1. Motivasi Keusahawanan

 • Kerjaya dan punca-punca rezeki.
 • Punca-punca utama kegagalan bisnes.

2. Merekod Urusniaga Tunai di Buku Tunai.

 • Latihan merekod urusniaga tunai perniagaan
 • Latihan menyediakan Penyata Untung Rugi/Pendapatan
 • Latihan menyediakan Penyata Kedudukan Kewangan.

3. Aktiviti kumpulan merekod urusniaga

 • Merekod urusniaga simulasi “Cabaran Lego” di Buku Tunai
 • Menyediakan Penyata Untung Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan
 • Memaklumbalas persaingan “Cabaran Lego”

4. Aktiviti menyediakan rekod-rekod utama perniagaan.

 • Buku Tunai untuk urusniaga tunai dan bank.
 • Buku Jualan untuk Penghutang.
 • Buku Belian untuk Pemuitang
 • Buku Hutang
 • Pendaftaran Aset Tetap
 • Musharakah

5. Penyediaan dan analisis Titik Pulang Modal.

 • Membuat anggaran kos berubah produk/perkhidmatan.
 • Membuat anggaran kos tetap perniagaan
 • Kaedah menentukan harga.
 • Rancangan Jualan
 • Aktiviti berkumpulan membuat anggaran Titik Pulang Modal.

Copyright © 2020 5R Strategic Consultancy. | Privacy and Policy | Terms and Conditions | Copyright Internet | Website Disclaimer
PHONE: +603 – 7883 0030 | FAX: +603 – 7885 8355 | EMAIL: enquiry@5r.com.my

Follow us: