Pendaftaran Ujian Psikometrik MARA

Semua permohonan baharu / penyambungan semula sebagai pemudah cara / penceramah perlu menduduki Ujian Psikometrik. Adalah sekurang- kurangnya seorang Ahli Lembaga Pengarah dan semua pemudah cara / penceramah yang mendaftar dengan MARA diwajibkan untuk menduduki Ujian Psikometri yang boleh diambil secara on-line.Sila muat turun PANDUAN ini sebelum meneruskan proses pembayaran.

Selepas membuat pembayaran anda berjaya, pemudah cara / penceramah akan menerima email yang mengandungi link dan access code / token untuk mengambil ujian psikometrik.

Price: RM 40.00
Consent(Required)
Copyright © 2022 5R Strategic Consultancy.
Privacy and Policy | Terms and Conditions | Copyright Internet | Website Disclaimer
PHONE: +603 – 7883 0030 | FAX: +603 – 7885 8355 | EMAIL: enquiry@5r.com.my

Follow us: